Connect with us

Hi, what are you looking for?

Past Questions and Answers

SS1 First Term Igbo Language Past Questions And Answers

Sponsored Links

SS1 First Term Igbo Language Past Questions And Answers

 

20 SS1 First Term Igbo Language questions with options and answers:

 

Question: Onye nwere akwụkwọ nke ọnụ?

 

A. Otu

B. Abụọ

C. Ato

D. Inye

Answer: B. Abụọ

 

Question: Kedu ihe ọ ga-abụ n’ala ọnụ Igbo?

 

A. Nkwu

B. Oka

C. Mmiri

D. Uwa

Answer: A. Nkwu

 

Question: Kedu aha ọnụ Igbo bụ “moon”?

 

A. Ọsọ

B. Nkụ

C. Mụọ

D. Nkọ

Answer: C. Mụọ

 

Question: Gịnị ka ị bụ nwoke nke oma?

 

A. Nwa

B. Nne

C. Nna

D. Nwanyị

Answer: C. Nna

 

Question: Kedu onye nwere ụtọ ọnụ ịbịa?

 

A. Okenye

B. Onyeọcha

C. Onye isi

D. Onye nkụ

Answer: B. Onyeọcha

 

Question: Gịnị ka ị na-aga n’ụlọ?

 

A. Ebe

B. Ezi

C. Ulo

D. Uwe

Answer: C. Ulo

 

Question: Kedu aha ọnụ Igbo bụ “sun”?

 

A. Ụtụtụ

B. Oma

C. Nkịta

D. Ọma

Answer: A. Ụtụtụ

 

Question: Kedu ihe ị ga-efu n’ulo gị?

 

A. Uche

B. Nne

C. Mmanya

D. Oku

Answer: D. Oku

 

Question: Kedu ihe ị bụla?

 

A. Ebe

B. Ubochi

C. Abo

D. Otu

Answer: B. Ubochi

 

Question: Onye ị ga-akwụkwọ n’akwụkwọ ọnụ Igbo?

 

A. Nne

B. Nwoke

C. Nwanyị

D. Nwa

Answer: B. Nwoke

 

Question: Kedu aha ọnụ Igbo bụ “water”?

 

A. Mmiri

B. Nkwu

C. Oyi

D. Ulo

Answer: A. Mmiri

 

Question: Onye ị ga-akwụkwọ n’akụkọ ọnụ Igbo?

 

A. Nwa

B. Nwaanyị

C. Nwoke

D. Nne

Answer: D. Nne

 

Question: Kedu aha ọnụ Igbo bụ “food”?

 

A. Nri

B. Nkwu

C. Nri

D. Nri

Answer: C. Nri

 

Question: Gịnị ka ị na-aga n’ụzọ?

 

A. Ezi

B. Ulo

C. Ebe

D. Ego

Answer: C. Ebe

 

Question: Kedu ihe ị ga-achọ n’ọnụ ọnụ Igbo?

 

A. Nnukwu

B. Nta

C. Nwaanyị

D. Nwoke

Answer: B. Nta

 

Question: Onye ị ga-akwụkwọ n’akụkọ ọnụ Igbo?

 

A. Nwaanyị

B. Nna

C. Nwoke

D. Nne

Answer: B. Nna

 

Question: Gịnị ka ị ga-ada n’ụzọ?

 

A. Ulo

B. Ezi

C. Ebe

D. Nkụ

Answer: A. Ulo

 

Question: Kedu ihe ị ga-achọ n’ọnụ ọnụ Igbo?

 

A. Otu

B. Nkụ

C. Nta

D. Nne

Answer: C. Nta

 

Question: Onye ị ga-akwụkwọ n’akụkọ ọnụ Igbo?

 

A. Nwa

B. Nna

C. Nne

D. Nwoke

Answer: C. Nne

 

Question: Gịnị ka ị ga-ada n’ụzọ?

 

A. Ulo

B. Ezi

C. Ebe

D. Nkụ

Answer: A. Ulo

Share This:
Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Sponsored Links

You cannot copy content of this page